IT Helpdesk

Helpdesk IT: Co To Jest i Dlaczego Warto Z Niego Korzystać?

Dzisiejsze organizacje coraz bardziej polegają na zaawansowanych systemach informatycznych, co sprawia, że skuteczny helpdesk IT jest nie tylko wsparciem technicznym, ale także strategicznym filarem biznesu.

W niniejszym artykule prześledzimy rolę helpdesku IT jako prostego centrum obsługi aż do zaawansowanego narzędzia, które nie tylko reaguje na problemy, ale także aktywnie przewiduje i zapobiega potencjalnym zagrożeniom. Zastanowimy się, jakie są kluczowe elementy skutecznej obsługi IT, jakie wyzwania stawiane są przed współczesnymi helpdeskami, a także jakie korzyści mogą płynąć zarówno dla firmy z profesjonalnego zarządzania wsparciem technologicznym.

Przewodnik po artykule

  Helpdesk IT – co to jest?

  Helpdesk IT (inaczej: service desk, IT Support, pomoc IT) to wsparcie techniczne które zapewnia użytkownikom/pracownikom firmy pomoc w rozwiązywaniu problemów związanych z pojawiającymi się codziennymi trudnościami z oprogramowaniem, sprzętem, czy też ogólnie pojętą infrastrukturą IT. Jego rola to nie tylko reagowanie na awarie, ale także aktywne przeciwdziałanie potencjalnym problemom poprzez monitorowanie i utrzymanie stabilności systemów informatycznych.

  Support IT może pracować w pełni zdalnie (oddelogowanie do zewnętrznego dostawcy usług) lub stacjonarnie (pomoc techniczna bezpośrednio w firmie).

  Pierwsza Linia Wsparcia w Helpdesku

  Pierwsza linia wsparcia to tzw. “most” między światem technologii a użytkownikiem końcowym.

  Użytkownicy zgłaszają swoje problemy, a technicy starają się je szybko i efektywnie rozwiązać. Ich zadaniem jest nie tylko reagowanie na bieżące zawirowania, ale także zapobieganie przyszłym problemom poprzez udzielanie wskazówek i edukację użytkowników. 
  Specjaliści posługują się językiem zrozumiałym dla każdego, eliminując barierę niezrozumienia.

  Jak Działa Pierwsza Linia Wsparcia?

  Kiedy użytkownik napotyka problem, pierwsza linia wsparcia jest jego pierwszym kontaktem z pomocą techniczną. Zgłoszenie problemu najczęściej trafia do systemu ticketowego/biletowego (z ang. Ticket tracking albo issue tracking system, ITS, źródło: Wikipedia, dostep na dzień 16.11.2023) (Najczęściej wykorzystywane systemy to Zendesk, Jira Service Menagment) gdzie zostaje przypisane do odpowiedniego działu bądź osoby, często będącej opiekunem klienta. 
  Takie rozwiązanie pomaga w dokumentowaniu zgłoszeń co ułatwia późniejszą diagnostykę w przypadku ponownego wystąpienia problemu.

   

  Aby maksymalnie ułatwić komunikację z użytkownikiem często wykorzystywane jest oprogramowanie do bezpiecznego, zdalnego dostępu do komputera. Dzięki takiemu narzędziu, technicy mogą się połączyć zdalnie z komputerem użytkownika aby rozwiązać zgłoszenie, np. przygotować do pracy nowy komputer dla pracownika poprzez instalacje potrzebne oprogramowanie czy skonfigurowanie dostępu do plików.  Narzędzia te zapewniają także komunikacje tekstową lub głosową z technikiem. 

  Zadania Pierwszej Linii Wsparcia Helpdesku IT

  • Rozwiązywanie prostych problemów technicznych:

  Przykładem może być pomoc użytkownikowi w przypadku utraty hasła do konta czy też napotkania problemów z dostępem do plików. Pracownicy pierwszej linii wsparcia posługują się różnymi narzędziami, aby przeprowadzić użytkownika przez proces resetowania hasła lub przywrócenia dostępu.

  • Udzielanie pomocy w korzystaniu z oprogramowania:

  W przypadku nowych wersji oprogramowania czy też aplikacji, pracownicy helpdesku udzielają wskazówek dotyczących funkcji, dostosowywania ustawień czy rozwiązywania problemów związanych z wydajnością. Utrzymywanie aktualnej wersji oprogramowania pomaga zarówno w poprawie bezpieczeństwa, jak i dostępu do najnowszych funkcji oferowanych przez producenta oprogramowania użytkownikowi. Więcej o temacie bezpieczeństwa w korzystaniu z oprogramowania i infrastruktury IT dowiesz się tutaj. 

  • Edukowanie użytkowników w zakresie podstawowych zagadnień technologicznych:

  Technicy przekazują wskazówki oraz dobre praktyki dotyczące podstawowych zasad bezpieczeństwa, skutecznego korzystania z systemów operacyjnych czy też właściwego zarządzania danymi. Przykładowo, mogą przekazywać informacje na temat skutecznych praktyk zabezpieczeń, takich jak regularna aktualizacja oprogramowania, stosowanie silnych haseł czy świadomego korzystania z poczty email.

  •  Monitorowanie i raportowanie problemów:

  Pracownicy helpdesku IT są odpowiedzialni za śledzenie zgłoszeń i monitorowanie trendów w występowaniu problemów. Na przykład, jeśli zauważą wzrost zgłoszeń dotyczących konkretnego oprogramowania reagują szukając rozwiązania lub zgłaszając problem wyższym szczeblom wsparcia.

  Druga linia wsparcia Helpdesk

  Druga linia wsparcia zajmuje się zaawansowanymi problemami technicznymi, wymagającymi specjalistycznej wiedzy. Jej główne zadania to rozwiązywanie bardziej skomplikowanych kwestii, udzielanie wsparcia pierwszej linii, analiza przyczyn problemów oraz współpraca z zewnętrznymi dostawcami. 

  Specjaliści drugiej linii angażują się również w szkolenia dla pierwszej linii, pomagając w podnoszeniu kompetencji pracowników.

   

  Jak Helpdesk IT Pomaga Użytkownikom?

  Działania helpdesku IT przekładają się na szybsze rozwiązanie problemów użytkowników, minimalizując czas przestojów w pracy.
  Przykładami pomocy są:

  Problemy z Logowaniem:

  • Użytkownik nie może zalogować się do systemu.
  • Problemy z hasłem lub konieczność zresetowania hasła.

  Trudności W Pracy Z Oprogramowaniem:

  • Konieczność zainstalowania lub aktualizacji oprogramowania.
  • Komunikaty o błędach podczas korzystania z aplikacji.

  Problemy z Sprzętem:

  • Awaria sprzętu, takie jak nie działająca drukarka, klawiatura czy mysz.
  • Problemy z wydajnością komputera.
  • Brak miejsca na dysku komputera.

  Błędy Sieciowe:

  • Problemy z dostępem do sieci.
  • Problemy z VPN (Virtual Private Network).

  Zagrożenia Bezpieczeństwa:

  • Utracone lub skradzione dane.
  • Konieczność aktualizacji zabezpieczeń.

  Kłopoty z E-mailami:

  • Nie można wysłać lub odebrać e-maila.
  • Spam lub phishing w skrzynce odbiorczej.
  • Konfiguracja konta e-mail.

  Problemy z Aplikacjami MS OFFICE365 :

  • Trudności w korzystaniu z aplikacji np. Teams, Sharepoint, Outlook, Word, Excel.
  • Konieczność szkolenia w obszarze korzystania z konkretnych narzędzi.

  Błędy Systemowe:

  • Awarie systemowe i konieczność ich naprawy.
  • Nieprawidłowe działanie systemu operacyjnego.

  Trudności z Drukowaniem:

  • Nieudane drukowanie dokumentów.
  • Problemy z konfiguracją drukarki.

  Onboarding i Outboarding pracowników: 

  • Przygotowanie komputera, oprogramowania dla nowego pracownika.
  • Wyczyszczenie, uporządkowanie komputera po pracowniku który zakończył korzystać z komputera.

  Dlaczego Warto Korzystać z Helpdesku IT?

  Najczęściej wymienianymi korzyściami wynikającymi ze współpracy z helpdeskiem to szybkie rozwiązywanie problemów, profesjonalna pomoc techniczna czy zwiększenie efektywności pracy.

  Helpdesk IT niesie ze sobą jednak sporo więcej zalet:

  • Zwiększenie Satysfakcji Użytkowników:

  Szybkie i skuteczne rozwiązywanie problemów przekłada się na zwiększenie satysfakcji użytkowników. Otrzymują oni wsparcie w krótkim czasie, co wpływa pozytywnie na ich doświadczenie.

  • Śledzenie Trendów i Analiza Danych:

  Dzięki helpdeskowi możliwe jest śledzenie „trendów”, identyfikacja powtarzających się problemów i analiza danych dotyczących obsługi klienta. To umożliwia ciągłe doskonalenie procesów.

  • Optymalizacja Zasobów:

  Helpdesk pozwala na efektywne zarządzanie zasobami ludzkimi i technicznymi. Priorytetowe zadania są przypisywane odpowiednim specjalistom, co optymalizuje wykorzystanie zasobów.

  • Zarządzanie Awariami:

  W przypadku awarii systemów informatycznych technicy są kluczowi w szybkim reagowaniu, minimalizowaniu strat i przywracaniu sprawnego funkcjonowania.

  W zamyśle helpdesku IT kryje się nie tylko funkcja rozwiązywania problemów technicznych, ale przede wszystkim kompleksowe narzędzie, które wspiera obsługę klienta i efektywne zarządzanie technologicznymi wyzwaniami. To znacznie więcej niż tylko system zgłoszeń – to centrum, w którym specjaliści techniczni łączą siły z pasją, by dostarczyć szybkie, profesjonalne i skuteczne wsparcie.

  Picture of ebimedia

  ebimedia