Polityka prywatności firmy

1. Podstawa prawna


Działając w oparciu o art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w skrócie “RODO”, informujemy, kto w jakim czasie będzie przetwarzał potencjalne, zebrane dane osobowe, oraz zasady związane z ich przetwarzaniem.

2. Informacje o Administratorach danych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Ebimedia Spółka Cywilna Marcin Giełda, Tomasz Giełda z siedzibą we Wrocławiu, ul. Vivaldiego 30/5, 52-129.

Z administratorem można kontaktować się pod adresem elektronicznym dane.osobowe@ebimedia.pl.

3. Cele przetwarzania danych osobowych

W zależności od okoliczności, Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w różnych celach: 

3.1 Realizacja zawartej umowy lub chęci jej zawarcia.

3.2 Prowadzenia negocjacji, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

3.3 Działań marketingowych i handlowych – odpowiedzi na zapytania ofertowe, prowadzenie strony WWW oraz badanie efektywności tych działań.

Podstawą prawną jest wykonanie umowy lub podjęcie działań na żądanie osoby przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) lub prawnie usprawiedliwiony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

4. Czas przetwarzania danych

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane te są gromadzone oraz wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa lub do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

5. Kategorie odbiorców danych

Realizując cele administratorów Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do różnych odbiorców, z którymi administratorzy współpracują w ramach realizacji wymienionych celów. Są to m.in. firmy księgowe, teleinformatyczne, pocztowe, kurierskie, zleceniobiorcy branżowi. 

6. Prawa

 

Informujemy o uprawnieniach osób, których dane dotyczą:

  • – Mogą Państwo cofnąć zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w w/w zakresie w dowolnym momencie. Informację o wycofaniu zgody należy przesłać na adres e-mail: dane.osobowe@ebimedia.pl;
  • – Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych;
  • – Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

7. Profilowanie danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu; 

8. Przekazywanie danych poza Europejski Okręg Gospodarczy

Dane w ramach wymienionych wyżej serwisów mogą być przekazywane poza Europejską Grupę Gospodarczą do zaufanych usługodawców, z którego administratorzy korzystają; takich jak narzędzia Google (poczta e-mail – G Suite, Google Analytics).

9. Logi serwera

Ze względów bezpieczeństwa (np. w celu wyjaśnienia nadużyć i oszustw), mając na uwadze nasz prawnie uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO, przy każdym wejściu na naszą stronę zapisujemy w tak zwanych plikach server log między innymi takie informacje jak adres IP użytkownika oraz czas wejścia na stronę. Informacje te są mogą być przechowywane maksymalnie 2 lata, a następnie usuwane. Informacje, których przechowywane jest niezbędne w celach dowodowych dla konkretnego przypadku są usuwane dopiero po całkowitym wyjaśnieniu tego przypadku.

10. Google Maps
 

Nasza oferta internetowa obejmuje mapy usługi Google-Maps. Operatorem tej usługi jest firma Google LLC, 1600 AmphitheatreParkway, Mountain View, CA 94043, USA, która w celu przesłania treści wymaga adresu IP Państwa komputera. Nie mamy wpływu na wykorzystanie Państwa adresu IP przez firmę Google. Zasady ochrony prywatności opublikowane przez Google dostępne są pod adresem https://policies.google.com/privacy

11. Google Analytics
 

Mając na uwadze nasz prawnie uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO (analiza, optymalizacja i działalność ekonomiczna) stosujemy na naszej stronie Google Analytics, usługę analizy sieci Google Inc. („Google“). Google Analytics  używa tzw. “ciasteczek“. Są to małe pliki zapisywane na komputerze użytkownika, umożliwiające analizę użytkowania strony internetowej. Google może używać tych informacji do analizy użytkowania naszej strony internetowej i przygotowywać raporty o aktywności strony. Informacje generowane przez ciasteczka o użytkowaniu tej strony są zazwyczaj przekazywane na serwer Google w USA, gdzie są przechowywane. Dzięki ustawowym wytycznym funkcja anonimizacji IP jest aktywna, co oznacza, że Państwa adres IP został już skrócony i anonimizowany wewnątrz państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych państw należących do Europejskiej Strefy Ekonomicznej. Adres IP komunikowany przez Państwa przeglądarkę w zakresie Analityki Google nie jest dodawany do innych danych Google.

Poza tym mogą Państwo również uniemożliwić zapisywanie danych generowanych przez ciasteczka związanych z Państwa stroną (łącznie z Państwa adresem IP), jak również przetwarzanie tych danych przez Google, poprzez ściągnięcie i zainstalowanie przeglądarki add-on dostępnej pod tym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl

12. Ciasteczka

Mając na uwadze nasz prawnie uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO (analiza, optymalizacja i działalność ekonomiczna) stosujemy na naszej stronie ciasteczka.  Są to małe pliki zapisywane na komputerze użytkownika celem przechowywania specyficznych ustawień na potrzeby naszej obecności w sieci.   Dzięki nim otrzymujemy automatycznie poprzez Państwa komputer i podłączenie do Internetu określone dane (np. adres IP, używana przeglądarka, system operacyjny).

Mogą Państwo używać naszej strony internetowej bez ciasteczek poprzez dezaktywację stosowania ciasteczek w Państwa przeglądarce. Niemniej jednak może to ograniczyć komfort i zakres funkcjonalny naszej oferty. Aby dowiedzieć się jak dezaktywować ciasteczka w Państwa przeglądarce, należy użyć funkcji Pomoc w menu Przeglądarki.

13. Prawo do zmian w polityce

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania w przyszłości zmian w naszych zasadach ochrony prywatności, aby stale móc je dostosowywać do naszej strony internetowej i zmian w wymaganiach prawnych.