Obsługa Informatyczna – Opcja Czy Konieczność?

Ważnym etapem w rozwoju firmy jest odpowiedni dobór zasobów infrastruktury IT. To wiąże się z koniecznością zatrudnienia odpowiedniego personelu, który będzie nadzorować te zasoby. Często przedsiębiorstwa stają przed trudnym wyborem: czy zatrudnić informatyka, stworzyć wewnętrzny dział IT, czy też wybrać zewnętrznego partnera do obsługi informatycznej.

Poniżej zebrane zostały główne problemy, z jakimi zetknęliśmy się podczas nawiązywania współpracy z naszymi kontrahentami. 

Brak opieki informatycznej – trudny start firmy 

Małe firmy poszukujące opieki informatycznej często nie potrzebują etatowego informatyka. W znaczącej większości nawiązują współpracę na zasadzie dorywczej pomocy informatycznej, “po godzinach”, “z doskoku”. 

 

Wraz z rozwojem firmy pojawiają się szybko problemy takie jak: dług technologiczny, brak wiedzy osoby zajmującej się zasobami oraz brak dokumentacji. Skutkuje to dłuższymi przestojami w pracy w razie braku dostępności pomocy IT

Pierwsze większe awarie nierzadko zmuszają zarządzających firmą do zmiany podejścia do tematu obsługi informatycznej, poszukiwania wiedzy o tym co to jest outsourcing IT, w jaki sposób zabezpieczyć utrzymanie i rozwój zasobów informatycznych.  

Obsługa informatyczna – dobór partnera 

Pierwszym i podstawowym parametrem obsługi informatycznej jest dostępność konsultantów i czas reakcji

O ile w przypadku pojedynczej osoby wykonującej swoje zadania często w ramach pracy dodatkowej musimy liczyć się z niedostępnością spowodowaną urlopem, chorobą, innymi obowiązkami, o tyle w przypadku partnera, którego osią działalności jest wykonywanie outsourcingowych usług informatycznych – opieką zajmuje się zespół składający się z kilku, uzupełniających się osób. 

Kolejnym parametrem są kompetencje, pozwalające nie tylko na uniknięcie długu technologicznego, ale też rozwój infrastruktury

 

Informatyka w dzisiejszych czasach to obszar na tyle rozległy, że nie sposób ją opanować jednej osobie. Potrzebny jest zespół helpdesku, administracji sieciowej, chmurowy oraz zarządzający. 

Przeplatanie się kompetencji w ramach zespołu, stanowiącego pomoc informatyczną pozwala na jej kompletność.

Sprawdzone rozwiązania kluczem do utrzymania infrastruktury IT 

Partner świadczący usługę kompleksowej opieki informatycznej daje nam szansę na wykorzystanie sprawdzonych rozwiązań, przetestowanych na dużej liczbie scenariuszy. Rozwiązaniami takimi będą na przykład monitoring sieci, wykrywający problemy zanim zamienią się w krytyczne awarie. Dodatkowo też przetestowane rozwiązania do sporządzania kopii bezpieczeństwa czy bazy wiedzy

Możemy również liczyć na odpowiednią procedurę zgłaszania problemów w infrastrukturze IT, pozwalającą nam na śledzenie czasu reakcji i sposobu naprawy. 

Automatyzacje procesów - Obsługa Informatyczna Firm
Picture of ebimedia

ebimedia