Migracja Danych Firmowych Do Chmury i Co Dalej?

Wiele firm decyduje się na przeniesienie swoich danych i usług do środowisk chmurowych. Przyczyny są różne, nierzadko powoduje nami impuls, reklama, czy zasłyszane opinie.

 

Warto jednak zastanowić się czym są środowiska chmurowe, co to jest chmura, w jaki sposób może nam pomóc w przechowywaniu danych oraz jakie rozwiązania chmurowe są adekwatne do potrzeb firmy.

Należy również przemyśleć jaki bilans zysków i strat da nam korzystanie z usług chmurowych dla biznesu.

 

Rozważania te można rozpocząć od określenia czym jest chmura cyfrowa i jakie są jej korzyści, a jakie wady (tak, rozwiązania chmurowe mają również swoje wady!) 

Chmura danych – to tylko komputery… 

Chmury obliczeniowe, chmury danych to pojęcie, którym określamy zestawy wyspecjalizowanych komputerów – serwerów, oraz sprzętu do przechowywania danych.

Tak, serwery to też komputery, które posiadają części adekwatne do wykonywanych zadań – specjalistyczne zasilanie, odpowiednio zoptymalizowaną pamięć i procesory, powinny też znajdować się w odpowiednim do pracy środowisku – z reguły jest to centrum danych, w którym serwery są w odpowiedni sposób chłodzone i zasilane, a także posiadają odpowiednie, zwielokrotnione połączenie do sieci Internet.

 

Natomiast co do zasady działania – to nadal komputery, nie różniące się specjalnie od laptopów czy tak zwanych komputerów stacjonarnych.

 

Wiele firm sprawdza doświadczalnie to zagadnienie, rozpoczynając od użytkowania serwerów i oprogramowania on – premise (On-site). Pod tym określeniem kryje się użytkowanie lokalne, podczas którego serwer oraz oprogramowanie są konfigurowane w naszej siedzibie, i sami musimy zadbać o zakup, konfigurację, a także późniejszą konserwację sprzętu. 

To jest nasz serwer, własnoręcznie postawiony i to nie jest nasze ostatnie słowo! 

W tradycyjnym wydaniu firmy umieszczały swoje usługi z reguły w siedzibie, nierzadko na zwykłych komputerach desktopowych, które przeniesione do pomieszczenia arbitralnie naznaczonego na “serwerownię” pełniły rolę niewielkich dedykowanych serwerów plików, poczty, lub innych usług, na przykład serwera bazodanowego programu księgowego czy kadrowego.

 

Rozwiązanie to posiadało zarówno zalety i wady.

 

Zaletami była pełna kontrola nad lokalizacją, stanem i bezpieczeństwem fizycznym maszyny, taki serwer w małej firmie często umiejscowiony był również wewnątrz sieci firmowej a router, będący wyjściem na świat, stanowił również naturalną barierę przeciw zagrożeniom z Internetu.

Nasz serwer będzie również w całości wykorzystywany przez nasza firmę, mamy pełne panowanie nad jego zasobami.

 

Jakie są wady takiego rozwiązania?

 

Wróćmy do listy zalet. Każda z nich w określonych scenariuszach może się okazać wadą.

Problemy jakie mogą się pojawić to: 

    • lokalizacja – narażona na wszelkie fizyczne niedoskonałości – niedostateczne chłodzenie, ryzyko pożaru lub zalania, kradzieży sprzętu, 
    • bezpieczeństwo danych – samodzielnie musimy dbać o backup, chronić się przed przypadkowym ich usunięciem, czy fizycznym zniszczeniem, 
    • utrzymywanie własnego łącza, często pozbawionego zapasu,
    • utrzymywanie zbyt dużych zasobów, na przykład serwera o zbyt dużych parametrach, w przypadku jeśli potrzebujemy ich tylko okresowo.

Chmura – remedium na całe zło? 

Rozwiązania chmurowe wydają się być odpowiednie dla zminimalizowania powyższych problemów

Nasze zasoby będą umieszczone w bezpiecznej serwerowni, w których będą miały odpowiednie warunki do pracy.

Firma hostingowa, świadcząca usługi dzierżawy serwerów zadba o sprzęt, odpowiednie łącze internetowe.

 

Zaletą serwerów w chmurze dla firm będzie również przewidywalna miesięczna opłata za korzystanie. Korzyści z migracji naszych danych i usług wydają się więc być niezaprzeczalne.

 

Aby jednak w pełni optymalizować nasze rozwiązania należy pamiętać jednak o dwóch podstawowych zagadnieniach, które przybliżamy poniżej.  

Migracja Danych Firmowych Do Chmury – 

Model podziału odpowiedzialności 

Migracja zasobów i usług do chmury daje nam możliwość przerzucenia części odpowiedzialności za nasze zasoby na usługodawcę zasobów chmurowych.

Ten podział, który jest osią współpracy między firmami poszukującymi łatwego sposobu na pracę w chmurze, będzie zmieniał się w zależności od typu usługi, która wybierzemy.

W każdym jednak modelu, część odpowiedzialności za działanie usługi będzie nadal po stronie jej twórców oraz firm korzystających.

 

Najbardziej podstawową formą korzystania z usług chmurowych jest zakup maszyny wirtualnej.

Możemy ją sobie wyobrazić jak rezerwację zasobów – zakup wirtualnego komputera, w którego przypadku za sprzęt i łącze odpowiada dostawca usług chmurowych.

Nie musimy już martwić się o fizyczne bezpieczeństwo sprzętu, dostęp do Internetu, natomiast, co ważne, po naszej stronie zostaje odpowiedzialność za bezpieczeństwo systemu operacyjnego oraz naszej aplikacji. Model ten nazywany Infrastructure as a Service (IaaS – infrastruktura jako serwis) daje nam pełną władzę nad programowym wnętrzem maszyny, jej systemem operacyjnym i zainstalowanymi usługami.

 

Krokiem w stronę zmniejszenia naszego udziału w odpowiedzialności za zasoby jest model PaaS (Platform as a Service) – Platforma jako serwis. W tym modelu sprzętem jak i systemem operacyjnym i podstawową usługą leżącą u podstaw działania naszej aplikacji zarządza dostawca rozwiązania chmurowego. To co pozostaje w naszej gestii – to aplikacja i jej dane. 

 

W najbardziej zaawansowanym modelu SaaS (Software as a Service – oprogramowanie jako serwis) – korzystamy z oprogramowania, które udostępnił nam dostawca – który zajmuje się całością zagadnień jego obsługi.

Co więc pozostaje po naszej stronie w przypadku takich rozwiązań chmurowych dla firm?

Bezpieczeństwo dostępu do danych. To temat w którym dostawcy usług mogą nam pomóc – na przykład poprzez udostępnienie obsługi MFA lub inną formę zabezpieczeń. 

Skalowanie – opcja czy konieczność? 

Drugim ważnym zagadnieniem, które warto poruszyć planując migrację zasobów firmy do chmury jest kwestia skalowania rozwiązania.

Niewątpliwie przenosząc nasze zasoby, usługi, backup do rozwiązań chmurowych staniemy przed wyborem rodzaju usługi i jej możliwości w zakresie skalowania.

 

Należy wykonać firmowy rachunek sumienia – czy zakładamy wzrost ilości: danych firmowych, użytkowników, potrzeb? Jaka będzie skala tego wzrostu, jaka będzie jego dynamika? Jakich kosztów spodziewamy się na dzień migracji danych, a jakich w kolejnych okresach czasu? Czy warto zabezpieczyć odpowiednie zasoby w razie dynamicznego wzrostu o rząd, kilka rzędów wielkości?

Z doświadczeń Ebimedia wynika, że odpowiedź w tym zakresie nie jest jednoznaczna.

 

Należy pamiętać, że określając koszt usług chmurowych płacimy tak naprawdę za wynajem sprzętu, oprogramowania i usług. Każdy z tych parametrów kosztuje a firma świadcząca takie usługi z chęcią je zapewni – na tym polega jej biznes!

 

Czy jednak w przypadku niewielkich rozwiązań, których przewidywana skala wzrostu w przeciągu roku wynosi 20% warto zabezpieczać zasoby kilkukrotnie większe od obecnych?

Czy warto automatyzować uruchamianie kolejnych zasobów, w zależności od obciążenia?

 

Odpowiedź brzmi – warto! – jeśli przewidujemy taką potrzebę a skala prac nie przewyższy potencjalnych zysków.

 

Zapraszamy do konkretnej i wnikliwej analizy zastosowania rozwiązań chmurowych w tym zakresie! 

Picture of ebimedia

ebimedia