Audyt IT

Ocenimy, zidentyfikujemy i wzmocnimy
Twoje systemy IT podczas audytu IT.

DARMOWA KONSULTACJA

Audyt IT

Ocenimy, zidentyfikujemy i wzmocnimy Twoje systemy IT
podczas audytu.

Na naszej stronie znajdziesz informacje na temat audytu IT, korzyści płynących z ich przeprowadzenia, dowiesz się w jaki sposób przeprowadzamy audyt oraz jakie są dobre praktyki bezpieczeństwa dotyczące infrastruktury IT. Odkryj, jak możemy pomóc Twojej firmie w budowaniu solidnej podstawy dla efektywnego i bezpiecznego funkcjonowania w erze cyfrowej. 

Audyt bezpieczeństwa informatycznego

Audyt bezpieczeństwa informatycznego jest niezbędnym narzędziem w ocenie i zabezpieczaniu systemów oraz danych przed ewentualnymi zagrożeniami. Analiza obejmuje nie tylko kwestie techniczne, ale także ludzkie i proceduralne, odzwierciedlając złożoność bezpieczeństwa w firmie.

Bezpieczeństwo w firmie wymaga holistycznego podejścia, z uwzględnieniem zarówno systemów antywirusowych, firewalli, jak i skutecznych polityk zarządzania dostępem. Audyt IT identyfikuje potencjalne luki w zabezpieczeniach, analizuje ryzyko ataków cybernetycznych.

Rola audytu bezpieczeństwa informatycznego obejmuje również ocenę świadomości pracowników na temat praktyk bezpieczeństwa. Edukacja personelu staje się kluczowym elementem w tworzeniu świadomego i odpornego środowiska pracy.

W efekcie, audyt bezpieczeństwa informatycznego dostarcza firmie kompleksowej diagnozy, wskazującej na obszary wymagające wzmocnienia. Jest to nie tylko procedura kontrolna, lecz także szansa na ciągłe doskonalenie strategii bezpieczeństwa, dostosowywanie się do zmieniających się zagrożeń oraz budowanie solidnej podstawy dla bezpiecznej przyszłości firmy. 

 

Teraz, kiedy znaczna część działalności biznesowej odbywa się online, a dane stały się najcenniejszym zasobem firmy, ważne jest podejście proaktywne w zakresie ochrony informacji. Audyt bezpieczeństwa informatycznego pozwala uniknąć przykrych niespodzianek i strat finansowych związanych z naruszeniami bezpieczeństwa danych.

 

Głównym celem audytu IT jest zapewnienie ochrony poufnych informacji oraz zapewnienie ciągłości działania systemów informatycznych. To sprawia, że jest on niezwykle ważnym elementem działalności każdej firmy, bez względu na jej wielkość czy branżę.

 

Podczas audytu przeprowadzanego przez specjalistów, dokonuje się analizy stanu istniejących zabezpieczeń, identyfikacji potencjalnych zagrożeń oraz wskazywania obszarów wymagających poprawy. Następnie opracowywane są rekomendacje dotyczące wprowadzenia odpowiednich rozwiązań i narzędzi w celu zwiększenia poziomu bezpieczeństwa.

 

Przeprowadzenie audytu bezpieczeństwa informatycznego może przyczynić się do zapobiegania różnym typom ataków, takim jak hakerstwo, phishing, malware czy wycieki danych. Dzięki temu firma unika strat finansowych związanych z kradzieżą poufnych informacji lub utratą dostępu do systemów informatycznych.

 

Audyt IT

Zapewnij bezpieczeństwo swojej firmy!

Skorzystaj z naszego audytu bezpieczeństwa danych.

Ochrona przed zagrożeniami cybernetycznymi to klucz do spokoju i stabilności.

Skontaktuj się z nami już dziś, aby dowiedzieć się, jak możemy wzmocnić bezpieczeństwo informatyczne Twojej firmy. 

Co sprawdzamy przeprowadzając audyt IT?

1.
Infrastruktura Systemowa

Analizujemy, jakie systemy operacyjne są wykorzystywane w organizacji. Sprawdzamy czy są one aktualne, czy wszystkie łatki bezpieczeństwa są zainstalowane, a także czy są zgodne z obowiązującymi standardami bezpieczeństwa.

2.
Zabezpieczenia Systemów

W ramach audytu sprawdzane są zabezpieczenia systemów, takie jak firewalle, antywirusy czy systemy detekcji intruzów. Oceniamy ich skuteczność w identyfikowaniu i neutralizowaniu potencjalnych zagrożeń.

3.
Szyfrowanie Danych

Kolejnym istotnym punktem jest ocena, czy dane przechowywane w systemach są odpowiednio zaszyfrowane. Celem jest zabezpieczenie informacji przed nieuprawnionym dostępem, zwłaszcza w przypadku danych poufnych.

4.
Zabezpieczenia Serwerów

Audyt obejmuje również sprawdzenie, czy serwery są właściwie zabezpieczone. Analizujemy konfigurację serwerów, dostępność wszelkich aktualizacji bezpieczeństwa oraz stosowane mechanizmy monitorowania i logowania.

5.
Polityka Bezpieczeństwa Haseł

Elementem kluczowym jest ocena polityki bezpieczeństwa haseł. Sprawdzamy czy są stosowane silne hasła, czy istnieje procedura regularnej zmiany haseł, oraz czy są zastosowane dodatkowe środki, takie jak dwuskładnikowa autentykacja.

6.
Stopniowanie Dostępów

W kontekście bezpieczeństwa audyt obejmuje analizę stopnia dostępów do danych i systemów w firmie. Celem jest upewnienie się, że pracownicy mają dostęp jedynie do niezbędnych zasobów zgodnie z ich rolami w organizacji, co minimalizuje ryzyko nadużyć.

Ochrona firmy zaczyna się od Twojej skrzynki odbiorczej

Bądź czujny!
Skontaktuj się, aby się dowiedzieć, jak skutecznie zabezpieczyć się przed podejrzanymi mailami. Razem budujemy bezpieczne środowisko pracy

Dobre praktyki bezpieczeństwa

Przykłady rozwiązania które możemy wdrożyć po wykonanym audycie IT.

Polityka haseł w firmie

Polityka haseł w firmie jest fundamentalnym aspektem bezpieczeństwa informatycznego, regulującym tworzenie, przechowywanie i zarządzanie dostępem do haseł. Poprzez wymaganie silnych i złożonych haseł oraz ich regularną zmianę, polityka zapewnia ochronę przed potencjalnymi atakami i nieuprawnionym dostępem. Dodatkowo, stosowanie podwójnej autentykacji stanowi skuteczną barierę dodatkową, wzmacniającą zabezpieczenia kont użytkowników. Skrupulatne egzekwowanie zasad polityki haseł staje się kluczowym elementem budowania świadomości bezpieczeństwa wśród pracowników oraz wspiera kulturę bezpiecznego korzystania z systemów informatycznych.

Polityka haseł
Polityka haseł

Polityka haseł w firmie

Polityka haseł w firmie jest fundamentalnym aspektem bezpieczeństwa informatycznego, regulującym tworzenie, przechowywanie i zarządzanie dostępem do haseł. 

Poprzez wymaganie silnych i złożonych haseł oraz ich regularną zmianę, polityka zapewnia ochronę przed potencjalnymi atakami i nieuprawnionym dostępem. 

Dodatkowo, stosowanie podwójnej autentykacji stanowi skuteczną barierę dodatkową, wzmacniającą zabezpieczenia kont użytkowników. Skrupulatne egzekwowanie zasad polityki haseł staje się kluczowym elementem budowania świadomości bezpieczeństwa wśród pracowników oraz wspiera kulturę bezpiecznego korzystania z systemów informatycznych.

Stopniowanie dostępów do zasobów przy użyciu Office 365

Stopniowanie dostępów do haseł jest kluczowym środkiem zabezpieczającym, pozwalającym kontrolować poziom uprawnień użytkowników. Uprawnienia są nadawane w zależności od roli i odpowiedzialności pracownika, co ogranicza ryzyko nieautoryzowanego dostępu do kluczowych zasobów. Nadawanie uprawnień odbywa się w sposób precyzyjny, uwzględniając nie tylko dostęp do haseł, ale również do innych systemów i danych. Taki system stopniowania dostępów nie tylko wzmacnia bezpieczeństwo danych, ale także sprzyja efektywnej organizacji pracy poprzez zapewnienie jednostkowym użytkownikom dostępu tylko do niezbędnych zasobów.

 

Istnieje wiele mechanizmów kontroli dostępu do zasobów w ekosystemie Microsoft 365. Jednym z nich Microsoft Teams – narzędzie służące do współpracy zespołowej. 

Podstawowym mechanizmem jest członkostwo w zespole (grupie). Starannie zaprojektowane i przemyślane zespoły w organizacji tworzą naturalne podziały dostępów do zasobów firmy. Upraszcza to definiowanie dostępów dla poszczególnych pracowników. W przypadku potrzeby udostępnienia zasobów osobie z poza organizacji, możemy skorzystać z konta gościa lub użyć linków dostępu anonimowego.

Struktura podziału i stopniowania dostępów w Microsoft Teams

Stopniowanie dostępów do zasobów przy użyciu Office 365

Stopniowanie dostępów do haseł jest kluczowym środkiem zabezpieczającym, pozwalającym kontrolować poziom uprawnień użytkowników. Uprawnienia są nadawane w zależności od roli i odpowiedzialności pracownika, co ogranicza ryzyko nieautoryzowanego dostępu do kluczowych zasobów. Nadawanie uprawnień odbywa się w sposób precyzyjny, uwzględniając nie tylko dostęp do haseł, ale również do innych systemów i danych. Taki system stopniowania dostępów nie tylko wzmacnia bezpieczeństwo danych, ale także sprzyja efektywnej organizacji pracy poprzez zapewnienie jednostkowym użytkownikom dostępu tylko do niezbędnych zasobów.

 

Istnieje wiele mechanizmów kontroli dostępu do zasobów w ekosystemie Microsoft 365. Jednym z nich Microsoft Teams – narzędzie służące do współpracy zespołowej. 

Podstawowym mechanizmem jest członkostwo w zespole (grupie). Starannie zaprojektowane i przemyślane zespoły w organizacji tworzą naturalne podziały dostępów do zasobów firmy. Upraszcza to definiowanie dostępów dla poszczególnych pracowników. W przypadku potrzeby udostępnienia zasobów osobie z poza organizacji, możemy skorzystać z konta gościa lub użyć linków dostępu anonimowego.


Struktura podziału i stopniowania dostępów w Microsoft Teams​

Ochrona zasobów po odejściu pracownika

Zabezpieczenie firmy przed odejściem pracownika i kontrola jego dostępu do danych to priorytet w strategii bezpieczeństwa. 

Skuteczne praktyki obejmują zarządzanie precyzyjnymi uprawnieniami dostępu, błyskawiczną dezaktywację dostępu przy rozstaniu oraz monitoring aktywności pracownika. Wdrożenie procedur, w tym szyfrowania danych i ścisłej kontroli dostępu, minimalizuje ryzyko utraty poufnych informacji.

Identyfikacja oraz łatanie dziur bezpieczeństwa w systemach

Dzięki przeprowadzonemu audytowi jesteśmy w stanie wskazać newralgiczne punkty w systemach które wymagają zwiększenia poziomu bezpieczeństwa, na przykład przez aktualizację oprogramowania, wyłączenie nie potrzebnych funkcji, ograniczenie dostępu do usługi, czy uruchomienie dodatkowej metody autentykacji użytkowników (autentykacja wieloskładnikowa).

Ochrona zasobów po odejściu pracownika

Zabezpieczenie firmy przed odejściem pracownika i kontrola jego dostępu do danych to priorytet w strategii bezpieczeństwa. 

Skuteczne praktyki obejmują zarządzanie precyzyjnymi uprawnieniami dostępu, błyskawiczną dezaktywację dostępu przy rozstaniu oraz monitoring aktywności pracownika. Wdrożenie procedur, w tym szyfrowania danych i ścisłej kontroli dostępu, minimalizuje ryzyko utraty poufnych informacji.

Identyfikacja oraz łatanie dziur bezpieczeństwa w systemach

Dzięki przeprowadzonemu audytowi jesteśmy w stanie wskazać newralgiczne punkty w systemach które wymagają zwiększenia poziomu bezpieczeństwa, na przykład przez aktualizację oprogramowania, wyłączenie nie potrzebnych funkcji, ograniczenie dostępu do usługi, czy uruchomienie dodatkowej metody autentykacji użytkowników (autentykacja wieloskładnikowa).

Czy zabezpieczyłeś już dane w swojej firmie?

Skontaktuj się z nami i razem sprawdźmy jaki sposób wykonania backupu będzie odpowiedni dla Twoich potrzeb

Bezpieczeństwo IT na Wysokim Poziomie –
Oto, Co Zyskujesz z Audytem IT

Identyfikacja Potencjalnych Zagrożeń


Przeprowadzenie audytu bezpieczeństwa IT pozwala na dokładną identyfikację potencjalnych zagrożeń i słabych punktów w systemach informatycznych. To kluczowe dla zminimalizowania ryzyka ataków cybernetycznych i utraty danych.

Audyt bezpieczeństwa IT umożliwia wnikliwą analizę środowiska informatycznego pod kątem potencjalnych zagrożeń. To nie tylko dotyczy zewnętrznych ataków, ale także ryzyka, takiego jak błędy w konfiguracji systemów czy nieświadome działania pracowników. Dzięki temu przedsiębiorstwo może skoncentrować się na eliminowaniu podatności i wzmocnieniu swoich obronnych linii.

Ocena Skuteczności Zabezpieczeń


Audyt umożliwia dokładną ocenę skuteczności zastosowanych środków zabezpieczeń, takich jak firewalle, antywirusy czy systemy detekcji intruzów. Pozwala to na ewentualne dostosowanie strategii bezpieczeństwa do zmieniających się zagrożeń.

W ramach audytu, zespół dokładnie analizuje, jakie mechanizmy ochronne są obecnie w użyciu i jak skutecznie działają. Analiza obejmuje testy penetracyjne, analizę logów bezpieczeństwa oraz ewentualne próby ataków, co pozwala na ocenę wydajności zabezpieczeń w realnych warunkach.

Zgodność z Regulacjami i Standardami


Przeprowadzenie audytu pozwala firmie upewnić się, że spełnia wszelkie obowiązujące regulacje dotyczące ochrony danych, co chroni przed ewentualnymi konsekwencjami prawno-finansowymi.

Audyt bezpieczeństwa IT bada, czy firma przestrzega obowiązujących regulacji branżowych oraz standardów dotyczących ochrony danych. W przypadku sektorów, gdzie obowiązują szczególne wymogi prawne, taki audyt może służyć jako środek prewencyjny, minimalizujący ryzyko kar finansowych i straty reputacji.

Optymalizacja Zasobów i Wydajności


Analiza infrastruktury IT w ramach audytu pozwala na optymalizację zasobów oraz poprawę wydajności systemów. Identyfikacja nadmiarowych lub niewłaściwie skonfigurowanych elementów pozwala zoptymalizować działania.

Analiza infrastruktury IT w ramach audytu obejmuje również ocenę wykorzystania zasobów. Skuteczność serwerów, sieci oraz oprogramowania jest starannie analizowana, co pozwala na identyfikację obszarów wymagających optymalizacji, a także potencjalnych punktów awarii.

Wzrost Świadomości Pracowników


Audyt bezpieczeństwa IT może także obejmować edukację pracowników, co zwiększa ich świadomość i umiejętności w zakresie bezpiecznych praktyk. To kluczowy element w budowaniu kultury bezpieczeństwa w organizacji.

Audyt bezpieczeństwa IT często obejmuje programy edukacyjne dla pracowników. To nie tylko kształtuje umiejętności związane z bezpieczeństwem, ale również zwiększa świadomość pracowników na temat potencjalnych zagrożeń, co czyni ich bardziej zaangażowanymi w wspólne wysiłki zabezpieczające.

Zapewnienie Ciągłości
Biznesu


Dzięki audytowi, firma może lepiej zabezpieczyć się przed ewentualnymi awariami, atakami lub utratą danych, co przekłada się na zminimalizowanie ryzyka przerw w działalności i zapewnienie ciągłości biznesu.

Audyt bezpieczeństwa IT analizuje również strategie przywracania danych oraz plany ciągłości biznesu. To pozwala firmie efektywniej reagować na sytuacje kryzysowe, minimalizować czas przestoju i skracać czas reakcji na potencjalne zagrożenia. Dzięki temu firma może być bardziej odporna na nieoczekiwane wydarzenia.

Bezpieczeństwo Infrastruktury IT

Darmowa konsultacja

Zapewnij solidne bezpieczeństwo infrastruktury IT swojej firmy! 

Dostęp do darmowej konsultacji w sprawie bezpieczeństwa IT to doskonała okazja, aby ocenić aktualne zabezpieczenia, zidentyfikować potencjalne ryzyka oraz uzyskać rekomendacje dotyczące optymalizacji i wzmocnienia ochrony danych

Skorzystaj z tej szansy na podniesienie poziomu bezpieczeństwa swojej infrastruktury IT  Co możemy dla Ciebie zrobić?

  Używając rozwiązań nowoczesnych, bezpiecznych i skalowalnych

  Zarządzanie dokumentami w firmie
  Ocenimy Wydajności Aplikacji i Systemów

  Przeprowadzenie audytu infrastruktury IT pozwala na dokładną ocenę wydajności aplikacji i systemów w firmie. Identyfikacja ewentualnych opóźnień czy problemów z dostępnością umożliwia skuteczne podejmowanie działań naprawczych, co wpływa na efektywność codziennych operacji. 

   

  Jesteśmy w stanie świadczyć usługę opieki IT i wsparcia dla Twojej firmy, która pozwoli stale monitorować wydajności aplikacji i systemów. 

  Obieg dokumentów w firmie
  Przeanalizujemy Wykorzystanie Zasobów

  Zbadamy wykorzystanie zasobów, takich jak moc obliczeniowa, przepustowość sieci czy pojemność przechowywania danych. 

   

  Optymalizacja tego wykorzystania pozwala na lepsze planowanie rozwoju infrastruktury IT zgodnie z bieżącymi i przyszłymi potrzebami firmy.

  dokumenty-w-firmie
  Zapewnimy Przygotowanie na Różne Scenariusze Awaryjne

  Audyt infrastruktury IT obejmuje również ocenę gotowości firmy do radzenia sobie z różnymi scenariuszami awaryjnymi, takimi jak ataki hakerskie, katastrofy naturalne czy awarie systemów.

   

  Przygotowanie planów reakcji na te sytuacje zwiększa odporność organizacji na nieoczekiwane wydarzenia.

   

  Więcej o planie awaryjnym i kopii zapasowej dowiesz się tutaj. 

  Dlaczego potrzebujesz audytu środowiska IT w firmie?


  Audyt środowiska IT to nie luksus, ale strategiczna konieczność.

  Jest to nie tylko przegląd technologii, ale także ochrona przed niebezpieczeństwami, które mogą zagrażać Twoim danym. To jak kontrola bezpieczeństwa dla Twojego biznesu, umożliwiająca precyzyjne zidentyfikowanie potencjalnych luk w obronie przed cyberatakami.
  Dodatkowo, audyt IT to także pewność, że Twoje systemy są zoptymalizowane, działają efektywnie, a Ty masz pełną kontrolę nad tym, co się dzieje.

  Dlaczego audyt bezpieczeństwa IT jest ważny dla mojej firmy?

  Audyt bezpieczeństwa IT pozwala zidentyfikować potencjalne zagrożenia, zminimalizować ryzyko cyberataków oraz ocenić skuteczność obecnych zabezpieczeń. To kluczowy krok w ochronie danych i utrzymaniu spokoju umysłu.

  Jak często powinienem przeprowadzać audyt bezpieczeństwa IT?

  Częstotliwość audytów może zależeć od specyfiki branży, jednak zaleca się przeprowadzanie ich regularnie, co najmniej raz w roku. Częstsze audyty są zalecane w przypadku dynamicznie zmieniającego się środowiska IT lub po wprowadzeniu istotnych zmian w infrastrukturze.

  Jakie korzyści mogę uzyskać z audytu bezpieczeństwa IT?

  Audyt IT dostarcza kompleksowej analizy środowiska, co umożliwia identyfikację zagrożeń, optymalizację zasobów, poprawę wydajności oraz dostosowanie strategii bezpieczeństwa do zmieniających się realiów.

  Czy audyt IT obejmuje również szkolenia dla pracowników?

  Tak, często audyt bezpieczeństwa IT obejmuje ocenę świadomości pracowników i zalecenia dotyczące szkoleń. Edukacja pracowników stanowi kluczowy element w budowaniu kultury bezpieczeństwa w firmie.

  Jakie są koszty związane z przeprowadzeniem audytu bezpieczeństwa IT?

  Koszty audytu mogą się różnić w zależności od rozmiaru firmy, zakresu audytu oraz specyfiki infrastruktury IT. Warto jednak traktować to jako inwestycję w długofalową ochronę danych i stabilność biznesową.

  Gotowi na bezpieczne i sprawnie działające IT?
  Wejdź na nasz blog i odkryj jak usługi wsparcia IT mogą przekształcić Twój sukces!

  Nasi zadowoleni Klienci

  Usługi informatyczne świadczone od lat

  Rozwiązania IT –

  porozmawiajmy o możliwościach dla Twojej firmy  


   Sprawdź co jeszcze możemy dla Ciebie zrobić z zakresu Obsługi Informatycznej Firm

   Wdrożymy pakiet Microsoft Office 365 dopasowany do Twoich potrzeb i przeszkolimy zespół w zakresie obsługi aplikacji.

   Procesy w firmie mogą być wykonywane automatycznie (elektroniczny obieg faktur, korespondencji, dokumentów) przy jednoczesnym wzroście kompetencji zespołu.

   Zadbamy o infrastrukturę sieciową w Twojej firmie oraz zapewnimy wsparcie pracy stacjonarnej i pracy zdalnej. Pomożemy stworzyć firmową bazę wiedzy.